Plastové podlahy

Plastové podlahy

Všeobecně o terasových WPC profilech

Jedná se o extrudované profily ze speciálního kompositního materiálu WPC (Wood-Polymer-Composite). Základní materiál ve formě granulí je pro nás připravován nejlepšími výrobci v Evropě. K výrobě Terasových WPC profilů je používáno výhradně pro tyto účely připravené dřevěné vlákno, které pochází z uměle vytvořených lesů a velmi kvalitního plastového polymeru. Tyto látky jsou speciální technologií spojeny v homogenní materiál připravený pro konečné zpracování a výrobu podlahových profilů.

Naše produkty jsou určené pro aplikace na podlahy venkovních teras, balkónů, altánů, okolí bazénů,na chodníčky, schody atd., jako plnohodnotná bezúdržbová náhrada tvrdého dřeva. Profily celoročně odolávají vnějším vlivům, nepotřebují nátěr, nehnijí, nekroutí se, nesesychají, nemají třísky, odolávají hmyzu a dřevokazným houbám jsou příjemné na omak, a oproti dřevu mají velmi dlouhou životnost.

Tyto výrobky jsou šetrné vůči životnímu prostředí, tudíž plně recyklovatelné. Dodávají se v hladkém, nebo kartáčovaném provedení.

Hlavní výhody

  • bezúdržbový materiál
  • moderní design
  • stálý tvar bez třísek
  • odolný vůči mrazu, teplu i vlhkosti
  • minimální nároky na údržbu
  • vysoce ekologický materiál – plně recyklovatelný

Montáž

Příprava povrchu:
Povrch pro pokládku musí být zhutněný a zpevněný,aby v pozdější době nedocházelo k propadům podkladové lišty a tím ke zvlnění povrchu Vaší terasy.

Pokládka roštu:
Způsob pokládky je velmi jednoduchý a zvládne jej i začátečník .Nejdříve si připravíme rošt z podkladní lišty.Rozteče mezi lištami musí být do  40cm (optimální je tyto rozteče vymezit nařezanými kousky lišty, které připevníme do podkladu např. natloukací hmoždinkou). Mezera roštu od zdiva činní 10mm. Lišty o maximální délce pokládáme do spádu na gumové nebo jiné elastické podložky (po cca30cm) tak,aby byl byl zajištěn odtok vody z budoucí terasy v požadovaném směru.Velikost spádu je stejná jako pro běžně užívané materiály pro povrchovou úpravu .Nejprve položíme lišty krajové,potom
za pomocí provázku zbývající,tak aby tvořily přesnou rovinu.U velmi malých ploch podkladní lišty kotvíme libovolným způsobem na pevno,u větších pak uprostřed délky na pevno a směrem k okrajům vrtáme větší otvory pro dilataci .Mezi navazující lištou zachováme dilatační mezeru 10mm. Jde o takzvaný plovoucí způsob pokládky.

Pokládka povrchu:
Terasová prkna pokládáme příčně na připravený rošt v maximální délce do 4m.Mezery od zdiva dodržujeme 10mm,mezi jednotlivými prkny pak 5mm (pokud takto prkna navazují,kotvíme je ve středu délky vrutem šikmo do podkladní lišty,aby byla zachována dilatační mezera) . Začínáme připevněním počátečních příchytek na podkladní lišty,do kterých následně usadíme(vsuneme) terasový profil.Dále pokračujeme za pomocí průběžných příchytek stejným způsobem až do krajního profilu,který rovněž uchytíme koncovou příchytkou.Otvory pro vruty do podkladních lišt předvrtáme odpovídajícím vrtákem. Na závěr nově vzniklou podlahu v potřebných a pohledových místech ukončíme koncovou lištou z WPC nebo jinou.

Spotřeba materiálu na 1m²:
7bm terasového profilu EVERDECK 140×27 , 3bm podkladového profilu 50×25 , 21ks úchytek včetně nerezových vrutů v závislosti na tvaru terasy

Důležité upozornění:
Tento typ montáže může být použit nad bezpečnou výškou pouze za předpokladu uceleného podkladu (beton,bezpečnostní kovový rošt)! Nepřipevňujte přímo na terasová prkna bazénové zastřešení nebo jiné nosné konstrukce – instalace musí být řešena jiným způsobem. Prosím konzultujte s naším technikem. Nezapomeňte na dodržování mezer kolem předmětů,které jsou součástí Vaší terasy (sloupy,světla,schránky atd.) Zbytky profilů vzniklé při pokládce v žádném případě nespalujte.Odevzdejte je výrobci nebo do sběrného dvora! Skladování – Prkna zásadně skladujte na rovném suchém povrchu a nevystavujte je působení vnějších vlivů.

Údržba

Terasová prkna  vyžadují minimální údržbu. Doporučujeme je občas omýt mýdlovou vodou nebo běžným saponátem.Nátěry olejem na exotické dřeviny nebo jiné přípravky určené pro ošetřování dřevěných ploch nejsou nutné. Pro odstranění mastných olejových skvrn použijte okamžitě odmašťovač, pokud to bude nutné,použijte jemný ocelový kartáč a odstraňte skvrnu jemným vydrhnutím vždy ve směru vláken. Obvykle mastné skvrny zmizí po několika týdnech vystavených UV záření.

Nepoužívejte přípravky na základě rozpouštědel. V případě poškrábaní, rýh, poškození od žhavých předmětů vykartáčujte povrch terasových prken jemným ocelovým kartáčem vždy a ve směru vláken. Díky systému příchytek je možné měnit případně poškozená terasová prkna,nebo čistit
prostor v určitých místech pod podlahou bez nutnosti jejího kompletního rozebrání.

Záruka

Záruka nebude uznána v případě nedodržení montážního návodu pro instalaci terasového systému. Desetiletá záruka je platná na všechny produkty v rozsahu proti houbám, hnilobě a hmyzu ve standardních podmínkách. Tato záruka znamená, že vyměníme poškozené produkty. Všechny práce a náklady s tím spojené jsou vyjmuté ze záruky. Záruka se nevztahuje na barvu terasových prken. Výrobky mají UV ochranu, nicméně se jedná o produkty vyrobené ze složky dřeva a PVC. Tímto se mohou vyskytnout barevné odchylky v průběhu času následkem vystavení UV záření a vlhkosti.

Barevný odstín terasového systému se ustálí zhruba po 6 měsících od montáže.(v závislosti na počasí a povětrnostních podmínkách) Tyto barevné odchylky nejsou závadou. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nedodržením výše uvedených pravidel.

Ceník plastových profilů